• Βουλκανιζατέρ Δημήτρης Σταθάτος από το 1987

    Έντιμη και ποιοτική εργασία σε καλές τιμές στην επιδιόρθωση και στο service ελαστικών.

  • Βουλκανιζατέρ Δημήτρης Σταθάτος από το 1987

    Έντιμη και ποιοτική εργασία σε καλές τιμές στην επιδιόρθωση και στο service ελαστικών.